header
 

Fleuret

Klub Šermu Šamorín

Veterná 18, Šamorín - 931 01, SLOVAKIA
tel.-fax: +421 31 5623298

Prezident: Mgr. Kristán FORGÁCH
Tréneri: Jozef NAGY mobil: +421 903 446157, e-mail: nagy@slovak-fencing.sk
Tréneri :Krisztián FORGÁCH
Tréneri :Gergely VALACSAY
Tréneri :Vojtech FEHÉR
Tréneri :Tibor DOMSITZ
Tréneri :Ladislav DOBOS

Linksres

Kord, Fleuret

Bratislavský Šermiarsky Klub Ferdinanda de Martinengo

Martinengova 16, 811 02 Bratislava, SLOVAKIA
tel.-fax:

Prezident: Ing. Miroslav BARÁNIK
Prezident: Martinengova 16
Prezident: 811 02 Bratislava - Slovakia
Prezident: mobil: +421 905 711667, e-mail: mbaranik@stonline.sk
Tréneri: Ing. Pavol BOTTAN
Tréneri :Ing. Miroslav BARÁNIK
Tréneri :Ing. Marian LINDER

Linksres

Fleuret

Klub šermu STU Bratislava

Májová 21, 821 00 Bratislava, SLOVAKIA
tel.-fax:

Prezident: Ing. Július KRÁLIK
Prezident: mobil: +421 905 162883, e-mail: julius.kralik@gmail.com
Tréneri: Ing. Július KRÁLIK
Tréneri :Mgr. David KRÁLIK
Tréneri :Katarína RÁCZOVÁ-LOKŠOVÁ

Linksres

Kord

Klub šermu Slávia UK Bratislava

ŠH Mladosť - Trnavská ulica č. 39, Bratislava - 832 96, SLOVAKIA
tel.:

Prezident: PaeDr. Arpád ÉRSEK

Linksres

Kord

Klub šermu Snina

Základná Škola Študentská ulica, 069 01 Snina, SLOVAKIA
tel.fax:

Prezident: Dalibor KAZÍK
Prezident: mobil: +421 903 921506, e-mail: kazik@slovanet.sk
Tréneri: Dalibor KAZÍK
Tréneri :Martin KAZÍK

Linksres

Fleuret, Kord

Šermiarska spoločnosť Willard

Vysokoškolské internáty TUKE, - Jedlíková 7, 040 11 Košice, SLOVAKIA
tel.fax:

Prezident:Ruth KABIL
Prezident:mobil: +421 944 373045, e-mail: ruth.kabil@gmail.com
Prezident:e-mail: willardkosice@gmail.com
Tréner: Ján VESELÝ

Fleuret, Kord

Klub športového šermu Zvolen

Združená škola Zvolen - Švermova 1 - 960 01, SLOVAKIA
tel.fax:

Prezident: Peter KORČOK
Prezident: Malinovského 1
Prezident: mobil: +421 911 164023
Prezident: e-mail: korcokp@gmail.com

Tréneri: Ing. Peter KORČOK
Tréneri: Drahotína HORSKÁ
Tréneri: mobil: +421 907 829666

Kord

Vojenské Športové Centrum Dukla Banská Bystrica

Hutná č. 3., 974 04 Banská Bystrica, SLOVAKIA
tel.: +421 48 0960 414234 fax: +421 48 413 6882

Prezident: Mgr. Richard GALOVIČ
Vice prezident: Mgr. Lucia KRŠŇÁKOVÁ PhD.
Prezident: mobil: +421 908 707303
e-mail: krsnakova.lucia@gmail.com
Tréner: Dušan POLÁČEK
Tréner :mobil: +421 915 497545, e-mail: polacek@dukla.sk

Kord

Občianske združenie SLOVENSKY KORD Malinovo

Agátová 468/9, 900 45 Malinovo, SLOVAKIA
tel.fax:

Prezident: Jana FARKAŠOVÁ
Prezident:Agátová 468/9
Prezident: 900 45 Malinovo - Slovakia
Prezident: tel.-fax: , e-mail: janafarkasova©mail.t-com.sk

Tréner: PaeDr. Ján ŽIŽALA

Tréner: Zoltán FARKAŠ
Tréner :Agátová 468/9
Tréner :900 45 Malinovo - Slovakia
Tréner: mobil: +421 905 745705 , e-mail: zoltan.farkas©strabag.com

Kord

KŠK 1903 - Košický šermiarsky klub

Čermeľská 60, 040 01 Košice, SLOVAKIA
tel.fax:

Prezident: Ľudovít LUBY
Prezident:Čermeľská 60
Prezident: 040 01 Košice - Slovakia
Prezident: tel.-fax: +421 905 903 312, e-mail: l.luby@microcad.sk

Vedúci tréner: JUDr Tibor Šafárik

Tréner: Imrich Chilo

Tréner: Peter MLYNARČÍK

Tréner :

Kord, fleuret

Akadémia šermu

Trnavská cesta 39, 831 04 Bratislava III - Nové mesto, SLOVAKIA
tel.fax:

Prezident: Judr. Tatiana DROBNÁ
Prezident: mobil:+421 903 703717, e-mail: akademiasermu@akademiasermu.sk

Tréner: Peter DROBNÝ
Tréner: mobil: +421 911 711012, e-mail: akademiasermu@akademiasermu.sk

Tréner: Andrea SASVÁRIOVÁ
Tréner: mobil:+421 907 123027,
Tréner:e-mail: akademiasermu@akademiasermu.sk , e-mail: sasvari@chello.sk

Tréner :

Linksres

Kord

BA - Modern Pentathlon Club

P.O. BOX 91, 810 05 Bratislava, SLOVAKIA
tel.fax:

Prezident:Dipl. Ing. Juraj SZALAY PhD
Prezident:mobil: +421 905 401 570
Prezident: tel.: +421 02 55647132, fax: +421 55647133
Prezident:e-mail: szalay@chello.sk
Tréner :

Kord

Šermiarsky klub Dunaj Bratislava

Račianska 12, 831 02 Bratislava, SLOVAKIA
tel.fax:

Prezident:Mgr. Alexander GEJMOVSKÝ, PhD.
Prezident:mobil: +421 902 215 400
Prezident:e-mail: gejmovsky@gmail.com
Tréner :

Partneri zväzu:

About Us | Site Map | Contact slovak-fencing.sk | Contact Us | ©2006 Grandiflorum webs