header

Umiestnenia slovenských šermiarov a šermiarok v konečnom poradí klasifikácie EFC kadetov 2012-2013


Fleuret kadeti
Fleuret kadetky
Kord kadeti
Kord kadetky
147. Soóky D.
8. Bitterová K.
57. Cipár J.
52. Gabašová L.
231. Egyenes H.
95. Králiková V
149. Michalík S
74. Nemcová J.
410. Unger O.
128. Pirk R.
171. Andrási A.
225. Rečlová K.
468. Zeman A.
178. Derzsiová M
237. Hanesz Z.
534. Homolya A.
526. Gvoth M.
256. Cséfalvayová
241. Hrbán J.
576. Kirner K.
533. Csáderová G
244. Kulka P.
583. Baráth L.
.
321. Kucka B.
588. Purgiňa V.
323. Kapák M.
326. Duduc A.
334. Stolár S.
338. Ille Š.
383. Kollár S.
408. Zlacký F.
414. Drenčák A.
480. Azor K.
529. Dunaj D.
543. Zálešák A
552. Rečlo M.
642. Johanides
643. Gerši T.
644. Adam J.Umiestnenia slovenských šermiarov a šermiarok v konečnom poradí klasifikácie FIE juniorov 2012-2013


Fleuret juniori
Fleuret juniorky
Kord juniori
Kord juniorky
79. Végh D.
37. Cellerová M.
106. Šteis L.
106. Hunčárová K.
187. Galan J.
100. Bitterová K.
153. Ille O.
239. Gabašová E.
274. Blanár S.
106. Herberger A.
354. Kaprál M.
366. Gabašová M.
290. Pokorný D.
371. Vencovský P
398. Haneszová J.
397.Simeunovič
417. Farmer A.
437. Nemcová J.
446. Fabián M.
456. Cipár J.
472. Kraus P.
518. Mlsna V.
527. Bocko M.
531. Andrási A.
569. Hanesz Z.
573. Duduc A.
583. Hrbán J.
584. Ille Š.
585. Kraus D.
588. Brogyányi
591. Michalík S.Umiestnenia slovenských šermiarov a šermiarok v konečnom poradí klasifikácie Európskeho pohára U23 v sezóne 2012-2013


Fleuret muži U23
Fleuret ženy U23
Kord muži U23
Kord ženy U23
46. Galan J.
1. Cellerová M.
246. Karkalík M.
53. Blanár S.
59. Herberger A.
109. Králik A.
63. Bitterová K.
117. Soóky D.
70. Pirk R.
193. Pokorný D.Umiestnenia slovenských šermiarov a šermiarok v konečnom poradí klasifikácie FIE seniorov 2012-2013


Fleuret seniori
Fleuret seniorky
Kord seniori
Kord seniorky
295. Králik A.
252. Cellerová M
203. Cipár Š.
120. Barániková D
325. Vilém M.
323. Gejmovský A
250. Somogyiová
376. Celler P.
415. Karkalík M.
497. Bokes T.


Klasifikácia EFC kadetov

Konečný stav Európskeho pohára 2012/13 - Fleuret kadeti

PDF

Konečný stav Európskeho pohára 2012/13 - Fleuret kadetky

PDF

Konečný stav Európskeho pohára 2012/13 - Kord kadeti

PDF

Konečný stav Európskeho pohára 2012/13 - Kord kadetky

PDF

Klasifikácia FIE juniorov

Konečný stav Svetového pohára 2012/13 - Fleuret juniori

PDF

Konečný stav Svetového pohára 2012/13 - Fleuret juniorky

PDF

Konečný stav Svetového pohára 2012/13 - Kord juniori

PDF

Konečný stav Svetového pohára 2012/13 - Kord juniorky

PDF

Klasifikácia Európskeho pohára U23

Konečný stav Európskeho pohára U23 2012/13 - Fleuret muži

PDF

Konečný stav Európskeho pohára U23 2012/13 - Fleuret ženy

PDF

Konečný stav Európskeho pohára U23 2012/13 - Kord muži

PDF

Konečný stav Európskeho pohára U23 2012/13 - Kord ženy

PDF

Klasifikácia FIE seniorov

Konečný stav Svetového pohára 2012/13 - Fleuret seniori

PDF

Konečný stav Svetového pohára 2012/13 - Fleuret seniorky

PDF

Konečný stav Svetového pohára 2012/13 - Kord seniori

PDF

Konečný stav Svetového pohára 2012/13 - Kord seniorky

PDF

Partneri zväzu:

About Us | Site Map | Contact slovak-fencing.sk | Contact Us | ©2006 Grandiflorum webs