header

Umiestnenia slovenských šermiarov a šermiarok v konečnom poradí svetového pohára juniorov 1996-1997


Fleuret juniori
Fleuret juniorky
Kord juniori
Kord juniorky
95. Forgách P.
112. Forgách K.
52. Kaša L.
39. Karpišová D.
133. Fehér B.
116. Habodász J.
158. Fehér K.
132. Bujovský B.
151. Miko M.Umiestnenia slovenských šermiarov a šermiarok v konečnom hodnotení klasifikácie FIE juniorov 1996-97


Fleuret juniori
Fleuret juniorky
Kord juniori
Kord juniorky
49. Forgách P.
117. Forgách K.
53. Kaša L.
37. Karpišová D.
103. Fehér B.
70 Habodász J.
130. Valacsay G.
107. Bujnovský B
180. Fehér K.
171. Miko M.Svetový pohár juniorov

Konečný stav Svetového pohára 1996/97 - Fleuret juniori

PDF

Konečný stav Svetového pohára 1996/97 - Fleuret juniorky

PDF

Konečný stav Svetového pohára 1996/97 - Kord juniori

PDF

Konečný stav Svetového pohára 1996/97 - Kord juniorky

PDF

Klasifikácia FIE juniorov

Konečný stav Klasifikácie FIE 1996/97 - Fleuret juniori

PDF

Konečný stav Klasifikácie FIE 1996/97 - Fleuret juniorky

PDF

Konečný stav Klasifikácie FIE 1996/97 - Kord juniori

PDF

Konečný stav Klasifikácie FIE 1996/97 - Kord juniorky

PDF

Partneri zväzu:

About Us | Site Map | Contact slovak-fencing.sk | Contact Us | ©2006 Grandiflorum webs