header
 
 

Rozpočet SŠZ na rok 2019

PDF

Rozpočet SŠZ na rok 2018

PDF

Správa z auditu účtovnej závierky k 31.12.2017

PDF

Výročná správa za rok 2017

PDF

Rozpočet SŠZ na rok 2017

PDF

Správa z auditu účtovnej závierky k 31.12.2016

PDF

Výročná správaza rok 2016

PDF

Účtovná závierka k 31.12.2016

PDF

Partneri zväzu:

About Us | Site Map | Contact slovak-fencing.sk | Contact Us | ©2006 Grandiflorum webs