header
 
 

Príspevok uznanému športu zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MŠVVaŠ SR pre oblasť športu v roku 2019

PDF

Vyúčtovanie dotácií poskytnutých zo štátneho rozpočtu k 31.12.2018

PDF

Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MŠVVaŠ SR pre oblasť športu v roku 2018

PDF

Príspevok uznanému športu zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MŠVVaŠ SR pre oblasť športu v roku 2018

PDF

Vyúčtovanie dotácií poskytnutých zo štátneho rozpočtu k 31.12.2017

PDF

Príspevok uznanému športu zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MŠVVaŠ SR pre oblasť športu v roku 2017

PDF

Vyúčtovanie dotácií poskytnutých zo štátneho rozpočtu 2016

PDF

Dotácia MŠVVaŠ SR na rok 2016 - Štátna športová reprezentácia a rozvoj športových odvetví.

PDF

Vyúčtovanie dotácií poskytnutých zo štátneho rozpočtu 2015

PDF

Dotácia MŠVVaŠ SR na rok 2015 - Štátna športová reprezentácia a rozvoj športových odvetví.

PDF

Vyúčtovanie dotácií poskytnutých zo štátneho rozpočtu 2014

PDF

Dotácia MŠVVaŠ SR na rok 2014 - Štátna športová reprezentácia a rozvoj športových odvetví.

PDF

Vyúčtovanie dotácií poskytnutých zo štátneho rozpočtu 2013

PDF

Dotácia MŠVVaŠ SR na rok 2013 - Štátna športová reprezentácia a rozvoj športových odvetví-dodatok k zmluve č.2.

PDF

Dotácia MŠVVaŠ SR na rok 2013 - Štátna športová reprezentácia a rozvoj športových odvetví-dodatok k zmluve č.1.

PDF

Dotácia MŠVVaŠ SR na rok 2013 - Štátna športová reprezentácia a rozvoj športových odvetví.

PDF

Vyúčtovanie dotácií poskytnutých zo štátneho rozpočtu 2012

PDF

Dotácia MŠVVaŠ SR na rok 2012 - Štátna športová reprezentácia a rozvoj športových odvetví-dodatok k zmluve.

PDF

Dotácia MŠVVaŠ SR na rok 2012 - Športovo-talentovaná mládež.

PDF

Vyúčtovanie dotácií poskytnutých zo štátneho rozpočtu 2011

PDF

Vyúčtovanie dotácií poskytnutých zo štátneho rozpočtu 2011-sumár

PDF

Ekonomická smernica SŠZ

PDF

Smernica pre poskytnutie honoráru rozhodcom /16.11.2009/

PDF

Pokyny pre používanie služobného vozidla Škoda Octavia

PDF

Pokyny pre poisťovanie šermiarov a doprovodu

PDF

Evidencia zahraničných ciest-oddiely

PDF

Cestovné poistenie členov SŠZ

PDF

Zmluvné dojednanie cestovného poistenia členov SŠZ

PDF

Info pre poistených - pokyny EUR Chartis

PDF

Partneri zväzu:

About Us | Site Map | Contact slovak-fencing.sk | Contact Us | ©2006 Grandiflorum webs