header
 
 

Stanovy Slovenského šermiarskeho zväzu

PDF

Pravidlá uznášaniaschopnosti jednotlivých orgánov 1

PDF

Volené funkcie

PDF

Disciplinárny poriadok SŠZ

PDF

Volebný poriadok na konferencii SŠZ - 2016

PDF

Rokovací poriadok na volebnej konferencii SŠZ - 2016

PDF

Štatút trénerskej rady SŠZ

PDF

Povinnosti trénerov Reprezentácie SŠZ

PDF

Ekonomická smernica SŠZ

PDF

Disciplinárny poriadok SŠZ 2010

PDF

Prestupový poriadok SŠZ 2010

PDF

Prestupový poriadok SŠZ 2010- formulár

PDF

Registračný poriadok SŠZ 2010

PDF

Smernica pre poskytnutie honoráru rozhodcom /16.11.2009/

PDF

Pokyny pre používanie služobného vozidla Škoda Octavia

PDF

Pokyny pre poisťovanie šermiarov a doprovodu

PDF

Evidencia zahraničných ciest-oddiely

PDF

Cestovné poistenie členov SŠZ

PDF

Zmluvné dojednanie cestovného poistenia členov SŠZ

PDF

Informovaný súhlas rodiča

PDF

Karta Fair Play

PDF

Štatút reprezentanta

PDF

Partneri zväzu:

About Us | Site Map | Contact slovak-fencing.sk | Contact Us | ©2006 Grandiflorum webs