header
 
 

Uznesenia z konferencie SŠZ konananej 22.05.2019

PDF

Zápisnica z rokovania konferencie SŠZ konananej 22.05.2019

PDF

Plán činnosti SŠZ na rok 2019

PDF

Správa audítora a Výročná správa za rok 2018

PDF

Rokovací poriadok SŠZ na Konferencii SŠZ 22.05.2019

PDF

Pozvánka na konferenciu SŠZ konanú 22.05.2019

PDF

Pozvánka na zasadnutie VV SŠZ konanú 20.02.2019

PDF

Pozvánka na zasadnutie VV SŠZ konanú 25.10.2018

PDF

Pozvánka na zasadnutie VV SŠZ konanú 21.06.2018

PDF

Uznesenia z konferencie SŠZ konananej 23.05.2018

PDF

Zápisnica z rokovania konferencie SŠZ konananej 23.05.2018

PDF

Plán činnosti SŠZ na rok 2018

PDF

Výročná správa za rok 2017

PDF

Rokovací poriadok SŠZ na Konferencii SŠZ 23.05.2018

PDF

Pozvánka na konferenciu SŠZ konanú 23.05.2018

PDF

Pozvánka na zasadnutie VV SŠZ konanú 21.02.2018

PDF

Zápis volebnej komisie /vožba zástupcu športovcov/ 07.11.2017

PDF

Pozvánka na zasadnutie VV SŠZ konanú 11.10.2017

PDF

Uznesenia z konferencie SŠZ konananej 19.04.2017

PDF

Výročná správa za rok 2016

PDF

Zápisnica z rokovania konferencie SŠZ konananej 19. 04.2017

PDF

Prezenčná listina konferencie SŠZ konananej 19. 04.2017

PDF

Rokovací poriadok konferencie SŠZ konananej 19. 04.2017

PDF

Pozvánka na konferenciu SŠZ konanú 19. 04.2017

PDF

Volebný poriadok na konferencii SŠZ - 2016

PDF

Rokovací poriadok na volebnej konferencii SŠZ - 2016

PDF

Správa reprezentačného trénera na konferenciu za Olympijský cyklus 2013-2016

PDF

Uznesenie z konferencie SŠZ konanej 26.VI.2010

PDF

Konferencia SŠZ 2008

PDF

Partneri zväzu:

About Us | Site Map | Contact slovak-fencing.sk | Contact Us | ©2006 Grandiflorum webs