header
 
 

Zápis volebnej komisie /vožba zástupcu športovcov/ 07.11.2017

PDF

Pozvánka na zasadnutie VV SŠZ konanú 11.10.2017

PDF

Uznesenia z konferencie SŠZ konananej 19.04.2017

PDF

Zápisnica z rokovania konferencie SŠZ konananej 19. 04.2017

PDF

Prezenčná listina konferencie SŠZ konananej 19. 04.2017

PDF

Rokovací poriadok konferencie SŠZ konananej 19. 04.2017

PDF

Pozvánka na konferenciu SŠZ konanú 19. 04.2017

PDF

Volebný poriadok na konferencii SŠZ - 2016

PDF

Rokovací poriadok na volebnej konferencii SŠZ - 2016

PDF

Správa reprezentačného trénera na konferenciu za Olympijský cyklus 2013-2016

PDF

Uznesenie z konferencie SŠZ konanej 26.VI.2010

PDF

Konferencia SŠZ 2008

PDF

Partneri zväzu:

About Us | Site Map | Contact slovak-fencing.sk | Contact Us | ©2006 Grandiflorum webs